Varför ska man vara med?

På Gulisäventyret, som ordnas av HUS, får studenterna göra en tvärvetenskaplig djupdykning i studentkåren, föreningarna inom studentkåren och dess samarbetspartner.  Att arrangera en kontroll är ett roligt sätt att presentera sin förening för nya studerande!

Dessutom kan också HUS samarbetspartner ha egna kontroller. Mer info om samarbetsmöjligheterna finns här.

Sagt om Gulisäventyret:

”Det bästa med Gulisäventyret var att kontrollerna var mångsidiga och roliga och att de som ansvarade för dem var så trevliga!”
”Att kontrollerna var så mångsidiga var ett klart plus. Det var bra att det fanns kontroller som krävde både fysiska färdigheter och intellektuella insatser.”
”Kontrollerna var inte förödmjukande och alla behövde inte delta. Kontrollerna var inte farliga ens för blyga människor.”
”De kontroller där alla fick delta samtidigt och de problem som skulle lösas i grupp var särskilt roliga!”
”Alla kontrollarrangörerna var jättetrevliga och satsade allt på sitt uppdrag.”
”Vetenskapshörnans bollhav var fantastiskt!”
”Kul stämning och många olika sorters kontroller, där man också fick nyttig information. Det var roligt att få besöka Hämis, tack vare Gulisäventyret beslöt jag att gå med i nationen!”
”Det bästa var de kontroller vars arrangörer på riktigt var entusiastiska över det de gör – poäng för det bland annat till Alter Ego och Grieswart!”
”Man fick bekanta sig med nationer, ämnesföreningar och hobbyföreningar som man knappast hade kommit i kontakt med annars!”
”Nå, de där kontrollerna! Alla var roliga och jag hade gärna hunnit med flera, tävling eller inte. Det var så kul!”

Vill du basa för en kontroll under Gulisäventyret? Anmälningstiden börjar i april.